Onkruidbestrijding

Tijden veranderen!

Jarenlang was het gebruik van glysofaat (Round-Up) voor de bestrijding van onkruid op verharding gemeengoed.

In die tijd heeft (toen nog Habo Hoveniers) altijd geïnvesteerd in machines die selectief het onkruid dedecteerden en zo met een minimum aan bestrijdingsmiddel, een voor overheden gewenst resultaat behaald. Daarnaast is altijd gezocht naar mogelijkheden tot onkruidbestrijding zonder chemische middelen.

Toen het verbod een feit werd, was Habo Hoveniers op de toekomst voorbereid met een scala aan machines voor grootschalig niet-chemische onkruidbestrijding.

- Vier zelfrijdende borstelmachines

- Een kleine veegzuigwagen / Breedmond-zuigwagen

- Heetwater onkruidbestrijdingsmachine

- Stoom onkruidbestrijdingmachine

- Drie zelfrijdende infrarood branders

- Twee zelfrijdende heteluchtbranders

- Tiental handgestuurde onkruidbranders en -borstels. 

 

                          Habo Hoveniers partner in Schoon Water Zeeland !

Op 10 juni 2015 hebben het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, ZLTO en Evides Waterbedrijf een overeenkomst over schoon water in Zeeland ondertekend. Het doel van ‘Schoon Water Zeeland’ is het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het oppervlakte- en grondwater. Om dit te bereiken wordt samenwerking gezocht met agrarische ondernemers, loonwerkers, hoveniers, overheden, burgers en andere beheerders van gronden en terreinen. Met de bekende aanpak: stimulering en demonstratie. Kennis delen, samen zoeken naar innovatieve oplossingen en van elkaar leren vormen hiervoor belangrijke pijlers.