Projecten Groenvoorziening


Facilitymanagement

U wilt een betrouwbare 'groenpartner' als het gaat om facilitymanagement. Innovatief, verstand van zaken en flexibel.

Een aannemer die de kern- en knelpunten kent in projectmatige exploitatie en onderhoud. Die groot genoeg is om elk project aan te kunnen en klein genoeg om persoonlijk te zijn.  Habo Allemekinders is deze partner, waarvan de kwaliteit inmiddels in vele grote en kleinere  projecten is bewezen.


Eén adres voor alle diciplines: Parken, Representatieve bedrijfsruimten, Wegbeplantingen, Grasvelden, Wijkgroen, Waterpartijen, Bossen, Houtwallen, Afrasteringen, Campings, Landgoederen en Recreatieparken...

Habo-Allemekinders werkt zowel voor private ondernemingen en instellingen als voor overheden, waterschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.