Beleidsverklaring CO2

Beleidsverklaring CO2

26 april 2016

 

Habo Hoveniers B.V. streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Dit verwezenlijken wij door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Middels de  volgende documenten, opgesteld voor en door onze organisatie, publiceren wij de volgende informatie:

 

3.A.1         CO2 footprint 2015     (referentiejaar)

3.A.1         CO2 Footprint 2016

3.A.1         CO2 Foorprint 2017

3.B.1         CO2 reductieplan

3.D.1         Keteninitiatief

 

Habo Hoveniers B.V.

T.T. Nieuwenhuizen

Directeur