Beleidsverklaring CO2

Beleidsverklaring CO2

26 april 2016

 

Habo Hoveniers B.V. streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Dit verwezenlijken wij door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Middels de  volgende documenten, opgesteld voor en door onze organisatie, publiceren wij de volgende informatie:

 

3.A.1         CO2 footprint 2015     (referentiejaar)

3.A.1         CO2 Footprint 2016

3.A.1         CO2 Footprint 2017

3.B.1         CO2 reductieplan

3.D.1         Keteninitiatief

Door de ovename van Allemekinders Beveland door Habo Hoveniers en het ontbreken van gegevens van het overgenomen bedrijf, was het in 2018 niet mogelijk een verslag te maken van de footprint . Desondanks streeft Habo Allemekinders er uit alle macht naar de C02 footprint steeds verder omlaag te brengen. In 2018 is een grote investering gedaan in electrisch gereedschap.

Habo Allemekinders 

Hoveniers- en groenprojecten

Theo Nieuwenhuizen

Directeur